top of page
Utseende råknes g s2.JPG
råknes rundt bilde.JPG
  • Fullskala landbasert oppdrettsanlegg

  • 6000 tonn Flekksteinbit

  • 20-30 arbeidsplasser i lokalsamfunnet

  • Bærekraftig strømsparende teknologi

  • Videreutviklet gjennomstrømningsanlegg uten bruk av biofilter

DenVo tok i februar 2021 over styringen i Råknes Gård Sjømat AS for å føre selskapet gjennom planleggingen og byggingen av et fullskala landbasert oppdrettsanlegg. 

I september 2021 startet vi fiske etter stamfisk. 

Arbeidet fortsetter gjennom 2023

Norsk laks har satt Norge på verdenskartet innen fiskeoppdrett. Nå er det arktisk Flekksteinbit sin tur til å ta utviklingen et steg videre.​

DenVo bistår Råknes Gård Sjømat med søknad om konsesjon, teamsammensetning, forhandlinger, spesialbemanning, kapitalsikring samt strukturering av hele organisasjonen

steinbit yngel.png
Ylvingen anlegg utv.png
Råkneset.png

Status februar 2023

Avtaler med DenVo og Artec Aqua sikrer selskapet kompetanse, teknologifortrinn og yngeltilgang som gjør det mulig å etablere et bærekraftig matfiskanlegg på Ylvingen. 

Anlegg for 6000 tonn per år

Anlegget på Råkneset vil bli et av verdens største oppdrettsanlegg for Flekksteinbit og en moderne arbeidsplass for lokale. 

Selskapet planlegger i dag emisjon på NOK 25 Mill for gjennomføring av konsekvensanalyse og igangsetting av infrastruktur. 

Perfekt beliggenhet

Ylvingens beliggenhet tilbyr kortreist kaldt vann fra dypet. Området er tidligere benyttet til oppdrett av Steinbit i mindre skala og var et av de første områdene benyttet til dette i landet.

bottom of page