top of page
Island

DenVo Wolffish Iceland EHF

DenVo Wolffish Iceland satser på oppdrett av Flekksteinbit på Island. 

Selskapet inviterer investorer som vil delta i satsningen.

Nordisk samarbeid

Gjennom århundrer har de nordiske landene samarbeidet og drevet handel med hverandre. I dag har Island tatt store grep rundt satsninger på laks, ørret og røye og nå står Flekksteinbit for tur. 
Satsningen gjennom DenV
o Wolffish Iceland er et ledd i en strategi for å sikre Flekksteinbit på verdensmarkedet. 

IMG_1678 (1)_edited_edited.jpg

Naturressurser

Island har mange av de samme kvalitetene som vi finner nord i Norge. DenVo finner bærekraftige løsninger innen elektrisitet og vanntilgang gjennom rensing av fjell. Dette gir langsiktige og gode løsninger for oppdrett. 
Island har også logistikkløsninger og nærhet til markeder som gir økonomiske og miljømessige fordeler. 

IMG_1696_edited.jpg

Lokasjon

Vi er i dag i forhandlinger med islandske myndigheter og leverandører av energi. Vi legger opp til sterkt samarbeid med blant andre det islandske Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva. 

Tomt på Island 6.jpg
Potensiell tomt

Stamfisk og yngel fra Island og Norge

Samarbeidet mellom våre nordiske selskaper er sterkt og selskapene vil dra nytte av kompetansedeling i tillegg til å styrke stamfiskbestanden og spre risiko. 

IMG_1685 (1).JPG
bottom of page