top of page

DenVo sin satsning på Akvakultur

Når vi reiser gjennom Norges fantastiske kystlandskap forstår vi hvordan fiske og fangst har gjort det levelig for generasjoner å bosette seg fra de innerste fjorder til de ytterste vindfulle skjær.

 

Havet har produsert eksklusiv sjømat gjennom generasjoner.

Likevel er det behov for mer mat, bedre tilgang på eksklusive råvarer og en forutsigbar tilgang året rundt. Dette krever god vannkvalitet, høy kompetanse, ny teknologi og ikke minst riktig behandling for å drive bærekraftig oppdrett. For å skåne naturen blir oppdrett i dag lagt på land. 

Vi som arbeider i DenVo mener at vi mennesker bør tilpasse oss de naturresursene vi er ansvarlige for. Vi er vårt ansvar bevisst og gjør landbasert oppdrett til det nye fiskeeventyret det har potensialet til å bli. 

Ved å satse på oppdrett av Flekksteinbit, velger vi på øverste hylle av havets delikatesser. Som festmat hører Flekksteinbiten hjemme i eksklusive restauranter, men den bør også være en del av et sunt kosthold i ethvert hjem.

I en årrekke har forskning pekt på Flekksteinbit som det neste store oppdrettseventyret og årsakene til dette er mange.

Fiskens trivsel og vekst ved høy tetthet, uten bruk av antibiotika, er kanskje den største fordelen.

Heldige er de som får oppleve å hilse på noen av våre «havets ulver».

 Vår stamfisk er skånsomt hentet opp fra havets bunn for å bli foreldre til selskapets fremtid. At fisken vår kommer opp til overflaten for å hilse på har gjort fôring fra hånd til en sosial og hyggelig opplevelse vi setter særdeles stor pris på. 

Vårt valg av art er basert på forskning og biologiske egenskaper som knytter den til våre klimatiske forhold. Dette gir oss trygghet i at vi beholder lokale arbeidsplasser, investeringer, teknologiske fremskritt og økonomiske fortrinn i generasjoner. 

DenVo har et svært godt nettverk blant oppkjøpere både i Norge, resten av Europa, Afrika, USA og Asia. Vi er i dag trygge på at satsningen vår innenfor oppdrett av Flekksteinbit er et riktig valg for selskapet. Så trygge at vi har invitert våre islandske venner til å være med å sikre artens fremtid som oppdrettsfisk sammen med oss i DenVo.

DenVo sikrer prosjektenes finansielle behov ved å både benytte intern kompetanse og internasjonale samarbeidspartnere.

Vi har i dag fullt fokus på pågående prosjekter.  

bottom of page