top of page
Crashing Waves

Denvo Property AS
Et 100% eid datterselskap av Denvo Wolffish Norway AS

Kaldt vann, kalde havstrømmer, tilgang på strøm og gode logistikk muligheter kjennetegner vår perfekte lokasjon.

Vi er i Nord-Norge

Nærmere bestemt Skjæremarka, Tjeldsund kommune. 

tovik i dag.jpg

tovik  regulering.jpg
Porsanger4.jpg
flekksteinbit.jpg

Tjeldsund kommune

Denvo sin andel av tomten på Tovikskjæret er på ca 50.000 Kvm. Området er regulert for næringsformål, inneholder fungerende kaianlegg og reguleringsplan for utfylling i sjø ble godkjent i 2022. 

IMG_1670.JPG

Stamfisk

Rogn_edited.jpg

Klekkeri

steinbit yngel_edited.jpg

Yngel

renner.jpg

Matfiskanlegg med gjennomstrømmingsanlegg

bottom of page