top of page

Bærekraftig matproduksjon

Vi tror at bærekraftig matproduksjon bør ta utgangspunkt i naturens biologiske forutsetninger. 

Satsningen på oppdrett av Flekksteinbit er i tråd med norske myndigheters ønske om diversifisering av sjømatproduksjonen.

Om oppdrett av Flekksteinbit i bærekraftperspektiv

Flekksteinbit har etter mange års forskning og forsøk på oppdrett seilet opp som en av favorittene blant nye oppdrettsarter. Årsakene til dette er mange og de biologiske forutsetningene er sentrale:

Flekksteinbiten er svært sosial og har en unik evne til å leve i store tettheter. Dette gjør at vi kan optimalisere forbruk av produksjonsfaktorer som strøm, areal, vann med mer. Ved å kombinere innovative tekniske løsninger med optimalt arktisk sjøvann, opplever vi å finne de beste vekstvilkårene basert på fiskens egne premisser. 

Flekksteinbit er rødlistet i mange land og er samtidig en svært ettertraktet delikatesse. Ved å utvikle oppdrett på arten tar vi ansvar for dens fremtid i havet, samtidig som vi opplever at kvaliteten på endelig produkt er bedre enn viltfanget fisk. 

Utnyttelsesgraden ved filetering (55% filet) av fisken er svært god og næringsinnholdet er godt balansert i forhold til markedets etterspørsel. 

Med fôrfaktor ned mot 0,7 er Flekksteinbit en av de fiskeartene som har best forutsetninger for bærekraftig matproduksjon.

Utvikling av logistikkløsninger gjøres løpende og DenVo er med i flere prosjekter med målsetning om å øke holdbarhet og ferskhet, samt senke vekt av is og unødvendig emballasje. I motsetning til mange andre arter, har Flekksteinbit en sammensetning som gir den naturlig bedre holdbarhet. 

Vi ønsker å ta nasjonalt ansvar for å bygge kompetanse for fremtiden samtidig som vi sikrer oss fremtidig solid arbeidskraft. 

bottom of page