top of page

Sustainable cold water
fish-farming

Siden 1997 har grunnleggerne av DenVo arbeidet med salg og rådgivning mot landbruk, industri og fiskeoppdrett i tillegg til finansiering av ulike prosjekter.  

Det er naturlig for et norsk oppdrettsselskap å legge fokus på arktiske arter hvor vi forventer å ha klimatiske forutsetninger og økonomiske fortrinn. 

Vi samarbeider i dag med verdens fremste forskere og prosjektledere med erfaring fra mange av de største prosjektene i Norge. 

De siste årene har vi vurdert flere oppdrettsarter og vi har nå fullt fokus på Flekksteinbit som vi mener har alle muligheter til å bli Norges nye, store oppdrettsart. 

 

Flekksteinbit kommer i kjølvannet av over 20 års forskning og utvikling.

forside vann.jpg
Hav

DenVo Wolffish Norway AS sin lokasjon i Tromsø

Akvaplan-niva sin nye forsknings- og innovasjonsstasjon

bottom of page