top of page
Frode D.jpg

Frode J. Dvergsdal

CEO DenVo AS/Chairman of the board

Frode er utdannet innen logistikk og finans fra Norges Fiskerihøyskole (UIT/HIT). 

Etter flere år med salg av utstyr til Landbruk og fiskeindustri fra 1997 har han jobbet for flere forsikringsselskap, meglerhus og banker og han har lang erfaring med drift av selskaper.

Mobil: +47  950 88 910

Epost: frode@denvo.no

Fredrik Haadem

CEO DenVo Wolffish Norway AS, Partner

Fredrik er partner og grunnlegger av DenVo AS sammen med Frode Dvergsdal. Fredrik har over 20 års erfaring fra finans, shipping og eiendomsutvikling. I DenVo AS har Fredrik ledet Råknes Gård Sjømat AS i oppstartfasen og han står bak mye av forretningsstrategien

selskapet jobber ut ifra i dag.

Sammen med øvrig ledelse i DenVo AS har Fredrik stått bak forretningsstrategien for Emergency Helicopter Service International AS og han har styrt bemanningsprosessen for å sikre selskapets lisenser og driftskompetanse.

Han leder i dag DenVo Wolffish Norway AS

Mobil:  +47  975 41 074

Epost:  fredrik@denvo.no

fredrik haadem sittende PC.JPG
Henrik Røe.jpg

Henrik Røe

CEO Emergency Helicopter Service International AS

Henrik er utdannet økonom ved Pacific Lutheran Unversity og Harvard. Han har lang erfaring fra Corporate Finance på begge sider av balansen. Kjernekompetanse innen bank og finans fra DNB, SEB og Norsk Hydro hvor han har jobbet med storkunder i over 15 år som kundeansvarlig og analytiker. Henrik har bred internasjonal erfaring som strateg og rådgiver samt styreleder og gründer. Henrik er involvert i de fleste av prosjektene til DenVo og er nå CEO i Emergency Helicopter Service International AS.

Mobil:  +47  473 99 700

Epost:  henrik@denvo.no

Grethe Adoff

Head of Quality Board/Fagkonsulent

Cand Real UIB, Zoologisk Institutt, 1981. Bachelor Eastern Connecticut College.

Grethe har lang erfaring fra flere akvakulturprosjekter som driftsleder, ansvarlig for avlsprosjekter og som seniorkonsulent for oppdrettsindustrien i Norge. Hun har også deltatt i flere akvakulturprosjekter i Indonesia, Cuba, Thailand og Canada.

 

Grethe har vært medlem i Forskningsrådets programstyre i marine arter og NUMARIO. Hun var medeier i Norsk Sjømatsenter frem til 2018, og sitter nå i DenVo sitt Quality Board som fagkonsulent for å sikre kvalitet i prosjektets produksjonsplan.

grethe adoff 2.JPG
Frode Svardal kvadrat.jpg

Frode Svardal

Operation Manager

Frode er utdannet prosesstekniker innen fiskefôr og kraftfôr og har 25 års erfaring fra oppdrettsnæringen. 

De siste 8 årene har Frode vært knyttet til oppstart og drift av fiskefôr fabrikker for Mowi. Før dette var han sentral i ulike salgs- og innkjøpsprosesser samt drift av settefiskanlegg. Han vil være sentral i prosesser knyttet til avlsprogram og operativ drift av oppdrettsanleggene.

Frode Svardal bor og arbeider nord i landet og har hovedansvar for fiskehelse og prosjektarbeid knyttet til stamfisk og yngelproduksjon sammen med Frode Dvergsdal. 

Mobil +47  484 01 964

Epost: frode.svardal@denvo.no

Camilla Holler Skovdahl

Project Coordinator

Camilla er selskapets koordinator og styrer kommunikasjonsflyten mellom våre ansatte, samarbeidspartnere, kunder og aksjonærer. Hun har lang erfaring som administrasjons- og HR-koordinator i finansbransjen, samt drift av mindre selskaper og arrangementer.

Hovednummer: +47  919 20 966

Epost: camilla@denvo.no

camilla holler skovdahl.jpg
Hreinn.jfif

Hreinn Sigmarsson

CEO DenVo Wolffish Iceland EHF

Hreinn er utdannet innen akvakultur fra Hólaskóli og han har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet på Island. Hreinn har jobbet med lakseoppdrett i merder og han har sittet i styret for Stofnfiskur (nå Benchmark Genetics) fra 2006 til 2013 og i Hlýra ehf fra 2004 til 2006. Hreinn knytter DenVo nært opp til Islandsk fiskeindustri med sitt brede nettverk og sin lange erfaring fra næringslivet. Han har grunnlagt, driftet og solgt eget selskap og er nå ansvarlig for oppstart og videre drift av vårt oppdrettsanlegg for Flekksteinbit på Island.

 

Mobil: +354  86 071 04

Epost: hreinn@denvo.no

Bjørnar Godt Daae

CFO Emergency Helicopter Service International AS

Bjørnar har solid erfaring fra toppledelse med flere ledende stillinger fra 1989 frem til i dag. Han bidrar med faglig tyngde innenfor økonomi, logistikk og strategiarbeid. 

Som CFO i Emergency Helicopter Service International AS bistår han teamet med økonomiplanlegging og rapportering. 

 

Erfaring med endringsprosesser, optimalisering av drift og logistikk samt samfunnspolitisk arbeid passer godt inn i DenVo sine langsiktige satsninger.

Mobil: +47 913 59 292

Epost: bjornar@denvo.no

Bjørnar.jpg
bottom of page